සනත් තේරිම් කම්ටු සභාපතිධුරයෙන් ඉවතට!

සනත් තේරිම් කම්ටු සභාපතිධුරයෙන් ඉවතට!

තකදී සමාජ වෙබ් අඩවි හරහා ආන්දෝලනත්මකව සංසරණය වූ සනත් ජයසුරිය හා සම්බන්ධ යයි සැකකෙරෙන ලිංගික දර්ශන ඇතුලත් වීඩියෝ දර්ශන පෙළ හේතුවෙන් තේරීම් කමිටු සභාපතිවරයා ලෙස සනත් ජයසුරියගේ තනතුර තවදුරටත් දීර්ඝ නොකිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සුදානම් වන බව වාර්තාවේ.

එංගලන්තයේ පැවැත්වෙන ශුරයන්ගේ කුසලාන තරගාවලියෙන් අනතුරුව සනත් ජයසුරිය එම තනතුරින් ඉල්ලා අස්වීමට බොහෝදුරට ඉඩ ඇති අතර එසේ නොවුනහොත් ඔහුගේ කාල සීමාව දීර්ඝ නොකිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කටයුතු කරනු ඇත.

lankaflix

fox final 0728 mirror