දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ බාල සොහොයුරුගේ පිත්තෙන් අගනා ශතකයක්. අයියගේම සෙලිබ්‍ර්ෂන්..

දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ බාල සොහොයුරුගේ පිත්තෙන් අගනා ශතකයක්. අයියගේම සෙලිබ්‍ර්ෂන්..

පෙබරවාරි – මාර්තු කියන්නේ ලංකාවේ පාසැල් – පාසැල් කාර්යබහුලම වන කාලයක්. එහෙම කියන්න හේතුව තමයි බිග් මැච් උණ ආරම්භ වන්නේ මෙම කාල වකවානුවේ. මේ අතරින් නම් ගිය බිග් මැච් තරඟ නම්, ආනන්ද නාලන්ද, රෝයල් තෝමස් , රිචමන්ඩ් මහින්ද සටන ආදිය හැඳින්විය හැක

ඉතින් මේ දවස් වල පැවැත්වෙන ආනන්ද නාලන්ද බිග් මැච් තරඟාවලියේ අපුරු සිද්ධියක් අපට වාර්තා වුනා. ඒ තමයි මෙවර ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම සඳහා දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ බාල සොහොයුරු කමේෂ් නිර්මලද ක්‍රීඩා කිරීමයි. අද දිනයේ සිදුවූ සුවිශේෂිත්වය නම්, කමේෂ් නිර්මල විසින් තම කණ්ඩායම අසීරු තත්වයක සිටින අවස්ථාවෙදී අගනා ශතකයක් රැස් කිරීමයි.

එම ශතකය රස්කිරිමෙන් පසු ඔහු විසින් තම අයියාගේ එනම් දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ ස්ටයිල් එකටම තම එක් දනිසක් පොලවට තබා ක්‍රීඩාගාරය වෙත තම පිත්ත ඔසවා ඔහුගේ ශතකය සැමරීමයි. මෙම අවස්ථාව කාගේත් විශේෂ කතාබහට ලක්වුනා. එම අවස්ථාවේ පින්තුර පහතින්,

lankaflix

fox final 0728 mirror