රාජපක්‍ෂගේ අරුම පුදුම සංවර්ධනයේ තරම විදෙස් ඇසින්

රාජපක්‍ෂගේ අරුම පුදුම සංවර්ධනයේ තරම විදෙස් ඇසින්

රාජපක්ෂ රෙජීමය ලංකාවේ ඇතිකරපු මහා පරිමාණ සංවර්ධනය පිළිබද විවිධ මතවාදයන් පැවති. ඇතැම් පිරිස් රාජපක්‍ෂ රෙජීමයේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය අතිශෝක්තියට නවන්වනු ලබයි. තවත් පිරිසක් එය දැඩි ලෙස විවේචනය කරණු ලබයි. සාගරයකින් වට උන දුපතක ඉදගෙන බොරු පම්පෝරි ගහන බයි මහත් හොරුන් ලෝකයේ අනෙක් රටවල් සිරි ලංකාවේ ණය බර ගැන සහ පැටලිලා ඉන්න ණය උගුල දකින්නේ මෙලෙසයි.

 

lankaflix

fox final 0728 mirror