තෙල්දෙණිය උණුසුම් (VIDEO)

තෙල්දෙණිය උණුසුම් (VIDEO)

මුස්ලිම් තරුණයින් අතින් ජීවිතක්ෂයට පත්වූවා යැයි පැවසෙන කුමාරසිංහ නැමැති සිංහල ජාතික තරුණයෙකුගේ ඝාතනයට විරෝධය පලකරමින් ප්‍රදේශයේ ජනතාව මේ වන විට ව්‍යාපාරික ස්ථාන ගිනිතබමින් කලහකාරී ලෙස හැසිරෙන බව වාර්තාවේ.

ඒ හේතුවෙන් ප්‍රදේශයේ පොලිස් ආරක්ෂාව දැඩි කොට ඇත.( හුදෙක් සත්‍ය තොරතුර වාර්තා කිරිම පමණක් අරමුණු කරගෙන මෙම පුවත් පළ කරණ බව සලකන්න. මෙම විඩියෝ තුළ අඩංගු භාෂාව අප සංස්කරණය නොකලේ තොරතුරු වාර්තා කිරීමේ අරමුණෙනි.-කතෘ මණ්ඩලය)

 

lankaflix

fox final 0728 mirror