පතිරාජයන් පිළබද පඩි වදන් දෙසුමට ගිය මහා ඇමති වරිගේ නසාගෙන

පතිරාජයන් පිළබද පඩි වදන් දෙසුමට ගිය මහා ඇමති වරිගේ නසාගෙන

“....ටෙලිවිෂනයේ කතා කළ එක් දේශපාලකයකුට අනුව නුවර උපන් පතිරාජයන් නුවරම හැදී වැඩී නුවර ජීවත් වී නුවර පිළිබඳ චිත්‍රපට හැදුවෙකි.ඔහුට අනුව සුගතපාල ද සිල්වා ගේ හන්තානේ කතාවෙන් සිනමාවට එක් විය.....“ (උපුටා ගැනුම “සරසවිය“ පුවත්පතිනි.)

මධ්‍යම පළාත් මහ ඇමති නොදන්නා දේ කතාකරන්නට ගොස් අපහාස කරන්නේ ධර්මසේන පතිරාජටද? සුගතපාල ද සිල්වාටද? සුගතපාල සෙනරත් යාපාටද?

හෙන්රි වර්ණකුලසුරිය

 

lankaflix

fox final 0728 mirror