බොන්ඩ් ගනුදෙනුවටත් වඩා දූෂිත එන්ට්‍රස්ට් (Entrust) ගනුදෙනුව යට යයිද?

බොන්ඩ් ගනුදෙනුවටත් වඩා දූෂිත එන්ට්‍රස්ට් (Entrust) ගනුදෙනුව යට යයිද?

එන්ට්‍රස්ට් මූල්‍ය සමාගම, ඉසිර දිසානායක සහ ශානුක රත්වත්තේ යන අයගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකළ මේ සංවිධානාත්මක මූල්‍ය වංචාව ට හොඳම සාක්ෂිය රටේ මහජනතාවගේ මුදල්වලින් නඩත්තු වන සහ මහජනතාවගේ මුදල් සුරැකෙන ආයතන 03කට සිදුකළ මහා විනාශයයි.

එම මහජන ආයතන ත්‍රිත්වය වන්නේ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, සේවක අර්ථසාධක අරමුදල සහ සේවක භාරකාර අරමුදලයි.

එවකට මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩු සමයේදී ඉහත කී ඉසිර දිසානායක සහ ශානුක රත්වත්තේ විසින්, යෝෂිත රාජපක්ෂ යනාදී එන්ට්‍රස්ට් මූල්‍ය සමාගම සමග එවකට බද්ධ වී සිටි රාජපක්ෂ පවුලේ චරිත වන අය හරහා, ඉහත කී මහජන ආයතන තුන සතු වත්කම් රුපියල් බිලියන ගණනක් එන්ට්‍රස්ට් සමාගමේ ආයෝජනය කරන මුවාවෙන් යටිමඩි ගසා ගත්තේය. ඔවුන් කළේ එසේ ලබාගත් අති දැවැන්ත මුදල් සම්භාරය, තම තමන්ගේ ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය සමාගම්වල ආයෝජනය කිරීමයි. එනම් පොලියට දීමයි.

අවසානයේ චූදිතයන්ට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම අඩාල වී මේ දෙදෙනාට ඇප ලැබුණේ ඔවුන්ට විරුද්ධව පවරා තිබූ නඩුව අනුව එය පොදු දේපළ පනත යටතේ විභාග කළ නොහැකි බව මතුකළ නීතිමය තර්කය කොටුව මහේස්ත්‍රාත්තුමිය, ලංකා ජයරත්න විසින් පිළිගැනීම නිසා ය.

කෙසේ නමුත් මෙකී දූෂිත ගනුදෙනුව හේතුවෙන් ඉහත කී ආයතන ත්‍රිත්වයට සිදුවී තිබෙන දළ අලාභය රුපියල් බිලියන 12 ඉක්මවයි. මෙකී මහා පරිමාණ දූෂිත ගනුදෙනුවල සියලුම විස්තරයක් නුදුරේදීම බලාපොරොත්තු වන්න.

LNW

lankaflix

fox final 0728 mirror