2018 ඇජෙන්ඩා 14 උළලේ ඇගයුම් ලැබූ කෙටි චිත්‍රපට එකම දිනයකදී

2018 ඇජෙන්ඩා 14 උළලේ ඇගයුම් ලැබූ කෙටි චිත්‍රපට එකම දිනයකදී

ජර්මානු සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ මාසිකව පැවැත්වෙන සිනමා දැක්ම සහ සංවාදයේ ජනවාරි ප්‍රදර්ශනය සඳහා 2018 ඇජෙන්ඩා 14 කෙටි චිත්‍රපට උළලේ සම්මාන හිමිකරගත් සහ නිර්දේශ ලැබූ කෙටි චිත්‍රපට තිරගත කිරීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

චිත්‍රපටය ප්‍රදර්ශනය කෙරෙනුයේ හෙට එනම් ජනවාරි 2 වැනිදා සවස 6 ට කොළඹ, ජර්මානු සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ දී ය.

එදින සිනමා සංවාදය සඳහා සිනමාකරුවන් ද එක්වීමට නියමිත ය. එහිදී ප්‍රදර්ශනය කෙරෙන සිනමාපට මෙසේ ය, හොඳම සිනමාපටය, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ වඩාත් සංවේදී වූ කෙටි චිත්‍රපටය සහ විශිෂ්ට නිර්මාණ : ඩීමන් ජෝන්ගේ “Waves Interrupted”   මානව හිමිකම් සම්මානය, ජූරියේ සම්මානය සහ විශිෂ්ට නිර්මාණ: රොෂාන් එඩ්වඩ්ගේ “Wind through the holes” “ග්‍රීන්” සම්මානය: හිලුෂ හේවාගමගේ “Arise” මතු බලාපොරොත්තු තැබිය හැකි නිර්මාණකරුවා: දුලංක දේවේන්ද්‍ර “Children of white”  විශිෂ්ට නිර්මාණ තරිඳු ලොකුආරච්චිගේ  'Frozen Heart'  හොඳම සිනමාපටයට නිර්දේශ ලැබූ:

රාහුල ජයසේකර  'Black Money'
රන්දී පවී කළුආරච්චි 'Bless this home'
මහසෙන් කලහේ 'Walv'

lankaflix

fox final 0728 mirror