සමහර තාරාකා බිමට බසිති...

සමහර තාරාකා බිමට බසිති...

සමහර කරුණු කාරණා සිද්ධ වන්නේ අපේ කැමත්තට හෝ මනාපයට නොවේ... එහෙයින් හින්දි තිරයෙන් තවමත් බැස නොගිය ඒ ඉපැරණි තාරකාව අමිතාබි බචිචන් ගැන කෙටි සටහනක් තබන්නෙමු...

අමිතාබි බචිචන් ඉපදුනේ ඉන්දියාවේ අලහබාද් වුවාට ඔහුගේ පවුලේ මුතුන් මිත්තන් ඡිවත්වුයේ උත්තර ප්‍රදේශ් ප්‍රතාප්ගාර්හිය. ඉන්දියාව කියන්නෙ 1995 ඉදන් 2018 වෙනකොට ලක්ෂ තුනක් ගොවියෝ සිය ණය ගෙවා ගන්න බැරිව දිවිනසාගත්තු රටක්. උත්තර ප්‍රදේශ් ඡනතාවගෙන් 65% ක් ඡිවත් වෙන්නෙ කෘෂිකර්මාන්තයෙන්. එයිනුත් 90% ක් සිය වගාවන් කරගන්නේ ණය වෙලා. මේ ණය වාරික එකතුවෙලා ගෙවාගන්න බැරි වුනාම ගොවියො වස බොනවා.... මේකට 100% ක උත්තරය තියෙන්නෙ ඉන්දීය රාඡ්‍ය ළග වුනාට 2018 ඡනවාරි මාසේ අමිතාබි මේ අධික ණය බරින් කඩා වැටිල ඉන්න ගොවියො 350 ක් දිල්ලියට ගෙනල්ලා ඔවුන්ගේ සියලු ණය ගෙවා දැමිමා. එහි තවත් ඉදිරි පියවරක් තබමින් ඔහු 2018-11- 20 දින උත්තර ප්‍රදේශ් ගොවියෝ 1398 ක් තෝරගෙන ඔවුන්ගෙ සියලු ණය ගෙවීමට පොරොන්දු වුනා . එය ඉතා විශාල මුදලක් . ඒ ගොවියන්ගෙ මුලු ණය ප්‍රමාණය ඉන්දීය රැපියල් මිලියන 40 ක්. ඒ කියන්නෙ ලංකාවේ රැපියල් වලින් ගත්තොත් මිලියන 100 ක්. තවමත් නීත්‍යානුකුලව සියලු ණය කරැවන්ගේ ලියකියවිලි සකසා නොමැති හෙයින් ප්‍රථම 70 දෙනා ගේ ණය මුදල් පියවීම සදහා ඔහු ඔවුන්ව දිලිලියට කැදවා තිබේ. ඔහු සිය බිලොග් අඩවියේ සටහන් කර ඇත්තේ මෙය ඔහුගේ යුතුකමක් සේ සළකන බවයි. අවුරැදු 70 ක් වයසැති අමිතාබි බචිචන්ට පසුව හෝ සිය දුක්විදින ගමේ ඡනතාව සිහිපත්වීම සතුටට කාරණයකි.

සටහන - Upali Jayasinghe...

lankaflix

fox final 0728 mirror