අගමැති මහින්ද මනෝගේ සුවදුක් විමසයි

අගමැති මහින්ද මනෝගේ සුවදුක් විමසයි

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා ගිලන්ව සිටින ප්‍රවීන රංගධර ජයලත් මනෝරත්න මහතාගේ සුවදුක් විමසු බව මනොරත්නයන්ගේ පවුලේ ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

මනොරත්නයන්ගේ බිරිඳ ජයන්ති මහත්මියට, දුරකථන ඇමතුමක් ඔස්සේ කතාකරමින් අගමැතිවරයා ඔහුගේ රෝගී තත්වය පිළිබඳ විමසා ඇති අතර ඔහු බැලීමට අවශ්‍ය බවද දන්වා ඇත.වෛද්‍ය උපදෙස් මත දැඩි සත්කාර ඒකකයේ සිටින මනෝරත්නයන් බැලීමට අමුත්තන්ට තවමත් අවස්ථාව නැති බව ජයන්ති මහත්මිය  අගමැතිතුමාට පවසා ඇත. මනෝරත්නයන්  ජාතික වස්තුවක් බවත් මේ අවස්ථාවේ අවශ්‍ය ඕනෑම උපකාරයක් වේ නම් දන්වන ලෙසත් රාජපක්ෂ අගමැතිතුමා ජයන්ති මහත්මියට  පවසා ඇති බවත් කියැවේ.

lankaflix

fox final 0728 mirror