කුඹියෝ ජෙහාන් ජාත්‍යන්තර හැනෝයි සිනමා උළෙලේ

කුඹියෝ ජෙහාන් ජාත්‍යන්තර හැනෝයි සිනමා උළෙලේ

ප්‍රවීන රංගන ශිල්පී  තුමිදු දොඩන්තැන්න ජාත්‍යන්තර හැනෝයි සිනමා උළෙලට සහභාගී වූ අවස්ථාව පහත වීඩියෝවෙන්. 

 

lankaflix

fox final 0728 mirror