කොරියානු සිනමා දැක්මක් ළඟදීම

කොරියානු සිනමා දැක්මක් ළඟදීම

කොරියානු සිනමාව කෙරෙහි උනන්දුවක් දක්වන ඔබටයි මේ අලුත් ආරංචිය.

මෙරට කොරියානු තානාපති කාර්යාලය සහ කොරියානු පදනම අනුග්‍රහයෙන් සිනමා දැක්මක් පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කොට තිබෙනවා. එළඹෙන ඔක්තෝබර් මස 12 වැනිදා සිට 15 වැනිදා දක්වා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථා තරංගනී සිනමා ශාලාවේදී තමයි මෙම දැක්ම පැවැත්වෙන්නේ. එහි කාලසටහන මෙසේ යි,

ඔක්තෝබර් 12 සවස 6.30 ට - කුන්දෝ: ඒජ් ඔෆ් ද රැම්පා(15+)

ඔක්තෝබර් 13 සවස 3 ට - අ හාඩ් ඩේ(15+)

ඔක්තෝබර් 14 සවස 3 ට - නේම්ලස් ගැන්ග්ස්ටර්:රූල්ස් ඔෆ් ටයිම්(18+)

ඔක්තෝබර් 15 සවස 6.30 ට - ක්ලවුන් ඔෆ් අ සේල්ස්මන්(15+)

lankaflix

fox final 0728 mirror