ළමා රියලිටි වැඩසටහන් ප්‍රමිතිගත කිරීමේ සුදානමක්

ළමා රියලිටි වැඩසටහන් ප්‍රමිතිගත කිරීමේ සුදානමක්

විවිධ ජනමාධ්‍ය ඔස්සේ දරුවන් වෙනුවෙන් සංවිධානය කෙරෙන රියැලිටි වැඩසටහන් සඳහා ඉදිරියේදී ප්‍රමිතියක් හඳුන්වා දීමට ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය තීරණය කර තිබේ.

අදාළ වැඩසටහන් සංවිධානය විය යුත්තේ කෙසේද, එහිදී විනිශ්චය මණ්ඩලයේ  හැසිරීම, දරුවන්ගේ ඇඳුම් පැලඳුම් ආදිය පිළිබඳව මෙහිදී නිසි ප්‍රමිතියක් ඇති කිරීමට කටයුතු කරන බවත් එම අධිකාරියේ සභාපති නීතිඥ එච්.එම්. අබයරත්න පවසා ඇත.

මෙම වැඩසටහන්වලදී ඇතැම් විට දරුවන් අවිනීත ඇඳුම් පැලඳුම්වලින් සරසවන අතර අනවශ්‍ය ස්පර්ශ කිරීම්වලටද දරුවන් යොමු කරවා ගන්නා බවක් පෙනෙන්නට ඇති බව ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.

මේ දේවල් තුළින් නොදැනුවත්වම සිදුවන්නේ යම් ආකාරයක අපයෝජනයක් බවද සභාපතිවරයා කීය.

එහෙම ඇතැම් අවස්ථාවල ඒවායෙහි විනිශ්චයකරුවන් දරුවන් ඉතා නිර්දය ලෙස විවේචනවලට භාජනය කරන බවත්, එමගින් දරුවා විශාල මානසික කඩාවැටීමකට ලක්වන බවත්, ඔහු පැවැසීය.

එබැවින් ඉතා ඉක්මණින් මෙම වැඩසටහන් සඳහා යම් ප්‍රමිතියක් හඳුන්වාදීමට කටයුතු කරන බව සභාපති එච්.එම්. අබයරත්න පැවැසීය.

ගයාත්‍රි ගීගනආරච්චි

lankaflix

fox final 0728 mirror