‘ජුරාසික් වර්ල්ඩ් : ෆෝලන් කිංඩම්’ මිලියන 151 පහුකරයි!

 ‘ජුරාසික් වර්ල්ඩ් : ෆෝලන් කිංඩම්’ මිලියන 151 පහුකරයි!

යුනිවර්සල් පික්චර්ස් හා ඇම්බ්ලින් එන්ටර්ටේන්මන්ට් විසින් පසුගිය සතියේදී එක්දක්වනු ලැබූ ‘ජුරාසික් වර්ල්ඩ් : ෆෝලන් කිංඩම්’ චිත්‍රපටය, පසුගිය දිනි කිහිපයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 151.1 ක ආදායම් වාර්තා තැබීමට සමත් වී ඇති බව වාර්තා වේ.

‘ජුරාසික් වර්ල්ඩ් : ෆෝලන් කිංඩම්’ චිත්‍රපටය මේ වන විට ලොවපුරා කලාප 48ක එළිදක්වා ඇති අතර, එම කලාප සියල්ලේම අංක එකේ චිත්‍රපටය බවට පත්ව තිබේ.

මේ අතුරින් ඉහළම ආදායම් වාර්තා වන්නේ කොරියාවෙනි. ඒ, ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 27.2කි. මෙම චිත්‍රපටය තවමත් ඇමෙරිකාවේ එළිදක්වා නැති අතර, ඉදිරි මාස දෙක තුළදී චීනය, ඕස්ට්‍රේලියාව හා බ්‍රසීලය ඇතුළු කලාප 21ක එළිදැක්වෙනු ඇත.

lankaflix

fox final 0728 mirror