ශ්‍රියන්ත මෙන්ඩිස් පැවිදි දිවියට

ශ්‍රියන්ත මෙන්ඩිස් පැවිදි දිවියට

ප්‍රවීන රංගන ශිල්පී ශ්‍රියන්ත මෙන්ඩිස් පැවිදි දිවියට ඇතුලත් වී සිටින බව දැක්වෙන ඡායාරුප පෙළක් මේ දිනවල අන්තර්ජාලයේ හුවමාරු වෙනවා. 

ඔහු රංගන දායකත්වය සපයන නවතම නිර්මාණ කටයුත්ත සඳහා මෙලෙස සිවුරු හැඳ ඇති බවයි අපිට ආරංචි වෙන්නේ. සිය හතලිස් වසරක රංගන දිවිය තුල භික්ෂුවකගේ චරිතයට පණ පොවන ප්‍රථම අවස්ථාවත් මෙය බවත් පැවසෙනවා.

lankaflix

fox final 0728 mirror