සාරංග සමග පෙමින් වෙලුනා යැයි කියූ දිනක්ෂි මනාලියක් වෙයි (ඡායා)

සාරංග සමග පෙමින් වෙලුනා යැයි කියූ දිනක්ෂි මනාලියක් වෙයි (ඡායා)

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිණී දිනක්ෂි ප්‍රියසාද් මනාලියක් ලෙස හැඩවී තිබේ.

මේ එහිදී ගත් ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ.

lankaflix

fox final 0728 mirror