හිමි නැති පෙමකට ලියා සුවහසක් හදවත් ගීතයෙන් සැනසූ පදරචකයා අද අසරණ තත්ත්වයෙන්

හිමි නැති පෙමකට ලියා සුවහසක් හදවත් ගීතයෙන් සැනසූ පදරචකයා අද අසරණ තත්ත්වයෙන්

හිමි නැති පෙමකට, වාසනා වේවා,  හද විලේ, විකසිත වත කමලේ,දේව මන්දිරේ, ආදර ප්‍රිය ලදුනේ, උන්මාද වු ප්‍රේමාදරේ ,හදිසියේ හනි හනිකට වැනි ගීත වර්ෂ ගණනාවකට පෙර බිහි වුවත් ඒ සෑම ගීතයක්ම අදටත් ජනප්‍රියයි. ගීතයක් ජනයාගේ හදවතට සමීප වෙන්න ඒ ගීතයේ හඩ පමණක් ප්‍රමාණවත් වන්නේ නැහැ. ඒ හඩට සරිලන පදමාලාවක්, තනුවක් , සංගීතයත් වැදගත්. ඉහත ගීත සියල්ලට ජනතාව අදටත් ආදරේ කරන්නේ එහි සුමට පදමාලව හේතුවක්.

එම පද සියල්ලේ උරුමක්කාරයා වන්නේ කැමිලස් පෙරේරා කියන ප්‍රවීණ පදරචකයායි. සුවහසක් හදවත් ආදරයෙන් සුවපත් කළ ඔහුගේ දෑගිලි දැන් විඩාපත් වෙලා. ඔහු වියපත් වෙලා. අසරණ වෙලා. එනිසා ඔහුට උපකාරයක් හා උපහාරයක් යැයි සිතා ඔහුගෙන් පද රචනා යම් කිසි මුදලකට ලියා ගන්නා ලෙසත් ඔහුට උදව්වක් කරන ලෙසත් මුහුණු පොත ඔස්සේ සටහනක් හුවමාරු වෙනවා. ඔහු ගැන වැඩි විස්තර සදහා විමසීම් 0764048885 ලසිත මධුරංග පේරේරා

lankaflix

fox final 0728 mirror