රාජ්‍ය ළමා නාට්‍ය උළෙලේ සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවය 19 වැනිදා

රාජ්‍ය ළමා නාට්‍ය උළෙලේ සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවය 19 වැනිදා

23 වැනි රාජ්‍ය ළමා නාට්‍ය උළෙලේ සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය එළඹෙන 19 වැනිදා සවස 5ට නෙළුම් පොකුණ රඟහලේදී පැවැත්වීමට නියමිත ය.

ඒ උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු ඇමැති ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙනි. දරුවන්ගේ රංගන කුසලතා ඔප් නංවමින් ඔවුන්ගේ කලා කුසලතාවන් ඇගයීමට ලක් කිරීමේ අරමුණින් උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය, සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව හා ශ්‍රී ලංකා කලා මණ්ඩලයේ රාජ්‍ය නාට්‍ය උපදේශක සභාව එක්ව මෙය සංවිධාන කරයි.

lankaflix

fox final 0728 mirror