විජිත ගුණරත්නගේ “අමාවක” ජාත්‍යන්තර සම්මානයක් දිනයි

විජිත ගුණරත්නගේ “අමාවක” ජාත්‍යන්තර සම්මානයක් දිනයි

විජිත ගුණරත්නගේ දෙවැනි සිනමා නිර්මාණය වන “අමාවක” PAISAGENS 2018- Sever do Vouga අන්තර්ජාතික සිනමා උළලේ දී විශේෂ ජූරි සම්මානයකින් පිදුම් ලබා තිබේ.

මෙම සිනමා උළෙල සැප්තැම්බර් 7,8, සහ 9 යන දිනවල පෘතුගාලයේ දී පැවැත්වුණි. දෙවැනි වරට සංවිධාන කළ PAISAGENS 2018-Sever do Vouga සඳහා රටවල් 21 ක් නියෝජනය කරමින් චිත්‍රපට 32 ඉදිරිපත් කර තිබුණි.“අමාවක” ( Invisible Moon) චිත්‍රපටයේ පළමු යුරෝපා ප්‍රදර්ශනය ද මෙම සිනමා උළලේදී සිදු කෙරුණි.

lankaflix

fox final 0728 mirror