කලං කියන්නේ දක්ෂ රංගන ශිල්පියෙක් නෙමෙයි, කඩවසම් කොල්ලෙක් - ඩබ්. ජයසිරි

කලං කියන්නේ දක්ෂ රංගන ශිල්පියෙක් නෙමෙයි, කඩවසම් කොල්ලෙක් - ඩබ්. ජයසිරි

"අහස්ගව් සිනමාවේ මහපොළොවේ තාරුණ්‍යය කලං" මයෙන් 'වෙනසක තාරුණ්‍ය' සංවිධානය විසින් 2018 අගෝස්තු 31 දින ජාතික චිත‍්‍රපටිශාලා දේශනශාලාවේදී පැවත්වූ සංවාදශීලි කතිකාවේදී ප්‍රවීණ රංගධර ඩබ්. ජයසිරි විසින් දැක්වූ අදහස්.

 

lankaflix

fox final 0728 mirror