ලිංග විපර්යාසයට ලක්වූ සුපිරි වීර චරිතයක් පළමු වරට රූපවාහිනියට

ලිංග විපර්යාසයට ලක්වූ සුපිරි වීර චරිතයක් පළමු වරට රූපවාහිනියට

ලිංග විපර්යාසයට ලක් වූ සුපිරි වීර චරිතයක් සිටින පළමු රූපවාහිනී මාලා නාටකය බවට “සුපර් ගර්ල්” නම් ඇමරිකානු  ටෙලි මාලාව පත් වීමට නියමිත ය.

ඒ අනුව ඩ්‍රීමර් නමින් හඳුන්වන නියා නාල් නම් චරිතයට පණ පොවන්නේ මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරිනියක සහ රංගන ශිල්පිනියක වන නිකොල් මේනේ ය.

නිකොල් මේනේ ලිංගික වෙනස්වීම් වලට ලක් වූ අයෙකි.“ලිංග විපර්යාසයට ලක්වූ දරුවන් බලාගන්න එවැනි සුපිරි වීරයෙක් සිටීම හොඳයි,” යනුවෙන් කැලිෆෝනියාවේ ශාන්ත දියෙගෝ හි පැවැත්වුණු කොමික් කොන් හමුවේ සිට නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඇය පවසා ඇත. නියා නාල් චරිතය ප්‍රේක්ෂකයන්ට හඳුන්වා දීමට නියමිතව ඇත්තේ සුපර් ගර්ල් සිව් වැනි ටෙලි මාලාවේ දී ය.

lankaflix

fox final 0728 mirror