“කෝමාලි කිංග්ස්” විදෙස් මාධ්‍ය ඇසින්

“කෝමාලි කිංග්ස්” විදෙස් මාධ්‍ය ඇසින්

“කෝමාලි කිංග්ස්” දමිල සිනමාපටය මේ දිනවල ලංකාවේ සිනමා ශාලා තුළ සාර්ථකව තිරගත වෙමින් තිබේ. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ වසර 40කට පසුව ලංකාවේ නිර්මාණය වූ ප්‍රථම දමිළ සිනමා පටය විමයි. 

 

lankaflix

fox final 0728 mirror