“දැවෙන විහඟුන්” ළඟදීම දිවයින පුරා ප්‍රදර්ශනයට

“දැවෙන විහඟුන්” ළඟදීම දිවයින පුරා ප්‍රදර්ශනයට

ජාත්‍යන්තර ඇගයීමට පවා පාත්‍ර වුණු සංජීව පුෂ්පකුමාරගේ නිර්මාණ කර්තව්‍යක් වන දැවෙන විහඟුන් (Burning birds) චිත්‍රපටය ළඟදීම දිවයින පුරා රීගල් ඇතුළු සිනමාශාලාහි ප්‍රදර්ශනයට නියමිතව තිබේ.

අනෝමා ජනාදරී, සමනලී ෆොන්සේකා, චාන්දනී සෙනවිරත්න, මහේන්ද්‍ර පෙරේරා, පුබුදු චතුරංග, දසුන් පතිරණ, ශ්‍යාම් ප්‍රනාන්දු ඇතුළු රංගන ශිල්පින් ශිල්පිනියන් රැසක් මේ සඳහා රංගන දායකත්වය සපයති.

දැවෙන විහඟුන් රේණුකා බාලසුරිය, සෝමරත්න දිසානායක, අන්තොනා දෙබේ නිෂ්පාදන කර්තව්‍යයකි.

( උපුටාගැනීම මිරර් ආර්ට්ස්)

“දැවෙන විහඟුන්” ළඟදීම දිවයින පුරා ප්‍රදර්ශනයට
Watch the video

“දැවෙන විහඟුන්” ළඟදීම දිවයින පුරා ප්‍රදර්ශනයට

ජාත්‍යන්තර ඇගයීමට පවා පාත්‍ර වුණු සංජීව පුෂ්පකුමාරගේ නිර්මාණ කර්තව්‍යක් වන දැවෙන විහඟුන් (Burning birds) චිත්‍රපටය ළඟදීම දිවයින පුරා රීගල් ඇතුළු සිනමාශාලාහි ප්‍රදර්ශනයට නියමිතව තිබේ.

අනෝමා ජනාදරී, සමනලී ෆොන්සේකා, චාන්දනී සෙනවිරත්න, මහේන්ද්‍ර පෙරේරා, පුබුදු චතුරංග, දසුන් පතිරණ, ශ්‍යාම් ප්‍රනාන්දු ඇතුළු රංගන ශිල්පින් ශිල්පිනියන් රැසක් මේ සඳහා රංගන දායකත්වය සපයති.

දැවෙන විහඟුන් රේණුකා බාලසුරිය, සෝමරත්න දිසානායක, අන්තොනා දෙබේ නිෂ්පාදන කර්තව්‍යයකි.

( උපුටාගැනීම මිරර් ආර්ට්ස්)

lankaflix

fox final 0728 mirror