මුහුණු පොත දුටුව “සිරස”

මුහුණු පොත දුටුව “සිරස”

මේ දිනවල සිරස මාධ්‍ය ජාලයේ හැසිරීම දැඩි විවාධාපන්න වි ඇති අතර හුදෙක් රනිල් විරෝදය හුවා දක්වනු පිණිස ඔවුන්ගේ දෛනික පුවත් සහ සංවාද විකාශය කෙරේ. සිරස මාධ්‍යයේ මේ තත්වය මුහුණු පොතේ නිර්මාණත්මක වන්නේ මෙලෙසය.

Sirasa Image01

lankaflix

fox final 0728 mirror